Tôi bóc tờ lịch mới
Để biết mình thêm tuổi,
Chải một lược thời gian,
Lâm râm vài sợi bạc
Chải hai lược mùa đông
Thấy chim én về ngang cửa.
Tờ lịch mới lấm tấm hoa vàng
Tôi xoè tay hứng từng giọt nắng
Giọt nắng buổi sớm mai,
Ấm vàng rực rỡ,
Giọt nắng buổi trưa nồng
Đậu cánh võng mồ côi,
Có tiếng mẹ à..ơi…
Gió thổi lơi phơi con đò nằm ngủ.
Hoàng hôn bóng đổ,
Tiếng cười nào vụn vỡ thềm xưa.
Giọt nắng cuối ngày đong đưa,
Tôi nắm chặt trong tay,
Ngày ơi đừng tan biến,
Cho mùa xuân viên mãn một kiếp người!


Tháng giêng 2009