Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/07/2016 21:11, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Thi Tân vào 30/10/2018 11:36, số lượt xem: 262

Bõ công trèo lội bấy nay,
Còn gì cản được mắt này trông ra?
Kìa, trời xanh rộng bao la,
Từ đây là chuyện của TA trên đời!

2016

Từ giờ lấy hiệu là 韓蛙 Hàn-Oa, tức là con ếch bên thành giếng. Coi trời bằng vung không phải bởi không thèm biết trời rộng cỡ nào, mà là ngoại cảnh không cho phép được biết. Vì thế phải mặc sức mà leo ra khỏi bờ giếng đó, hòng kiểm chứng xem bầu trời thật sự lớn bằng nao...