Giao mùa
Bãi vắng Quy Hoà sóng nhác trông
Hỏi Hàn Mạc Tử có trao lòng
Thu trên ngọn nước trời còn nhớ
Đông dưới chân mây đất vẫn mong
Thiên giới thoả lòng hương nguyệt quý
Địa nhân nối nguyện cánh hoa vông
Lắng hồn thi sĩ lời nguyền ước
Vắt giọt tim thơ tiễn giá đông.

Hồn Biển-Dã Tràng Cát
Cảm hoạ thi phẩm "Vào Đông" của nữ sỹ Thi Hoàng.
Kính nhớ nhà thơ Hàn Mạc Tử, tưởng niệm 75 năm ngày anh về Nước Chúa hằng hữu, 11-11 (1940-2015)Dã Tràng Cát