Chưa có đánh giá nào
3 người thích
Đăng ngày 24/02/2016 22:26, số lượt xem: 541

Cần chi hương sắc vườn xa
Thoảng thơm giữ lấy vườn nhà chị ơi
Bến xưa dẫu lỡ hay bồi
Thuyền kia vẫn ấm tiếng đời của sông
Ừ thì lòng cứ dặn lòng
Buồn vui xuân hạ thu đông vẫn đều...

23.2.2016 TH