Chưa có đánh giá nào
2 người thích
Đăng ngày 08/07/2015 21:03, số lượt xem: 431

Kiếp sau mình sẽ là ai?
Chỉ nghe thấy tiếng thở dài vân vi
Kiếp sau mình sẽ là gì?
Làm sao biết được ngãi nghì thế gian?

21.6.2015 TH