Em!
Em đừng ấm áp
Trong vòng tay người ấy
Để bên này
Lại hờ hững tay anh
Em!
Em đừng nhìn thấy
Những cành lá đang xanh
Để bên này
Hồn anh đang héo úa
Em!
Em đừng tin lời hứa
Của người đàn ông vui tính
Bởi ở đâu
Người ấy cũng ham vui
Em!
Nếu có thể
Chỉ tin vào chính em
Và hãy cứ thử xem
Cũng đừng tin anh nói

10.6.2014 TH