TRÁI TIM MÁCH BẢO
Ta nghe từ trái tim
Cho một lời mách bảo
Tình yêu không đến muộn
Dù bất cứ khi nào
Ta nghe từ trái tim
Rung lên từng nhịp đập
Thôi thúc mãi không ngừng
Ta nghe từ tâm hồn
Cất lên lời khuyến nhủ
Yêu thương là tự phát
Từ lẽ sống con người
Ta nghe từ tình yêu
Chất men nồng lan toả
Ngọt ngào và ngây ngất
Thơm ngát cả cuộc đời...
Ung Văn Khánh