Chắc là người ấy sẽ buồn
Khi mà nắng đổ mưa tuôn gió sầu
Bơ vơ rồi biết về đâu
Khi mà đã cạn sắc màu yêu thương
Ba sinh lắm nỗi đoạn trường
Lấy ai chia sẻ cuối đường người đi...
Giận em người chẳng nói gì
Khuya rồi
Lại tựa gốc si đếm già
Ai ở lại ai bỏ qua
Người ơi
Em biết lệ nhoà xót thay
Sự đời bao nỗi đắng cay
Cuối cùng còn lại trắng tay
Nhân tình.

11.5.2014 TH