Nếu không cần tớ nữa
Xin bạn hãy ngó lơ
Như chưa hề quen biết
Dặn như thế được chưa

Đừng có ước trời mưa
Tớ nào đâu sợ ướt
Mà mình cố giương ô
Sẽ mỏi tay lắm đấy

Cứ giả vờ không thấy
Cứ giả vờ ngó lơ
Cứ giả vờ quên hẹn
Và quên luôn đợi chờ...

15.5.2014 TH