Cảm người mong mõi tốt người
Được vui, được đẹp, được đời thênh thang
Cảm người chẳng nghĩ tấm thân
Suy tư, nghĩ ngợi bao lần cho ai
Cảm người thức trắng đêm dài
Nỗi niềm canh cánh u hoài thế nhân
May thay ai được hữu phần
Kết tình với một...Bao lần vì ai!