11.00

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 12/04/2016 12:56, số lượt xem: 571

Dạ dĩ kế nhật hồ bạch tửu
Mộng tiêu dao chốn hồng trần
Vô pháp vô danh vô ưu sầu
An cực hồ du chi lạc dã
Thiên bình địa bình tâm bất tại
Tâm bất bình thị hài nhi tử
Từ khước hài nhi ngấn lệ sầu
Sầu thiên ai oán vi phụ mẫu
Bức tử hài nhi toại liễu tâm......

Màn đêm u ám giấc phong sương
Lâng lâng cơn say mộng lại về
Độc hành dạ khúc sầu bi ai
Vạn cổ thiên thu lệ hoà tửu
Ta dự đa tình tự đa tình
Khúc li sầu ta khóc trong tâm
Gió thu quét lá gợn hồi ức
Hoà hảo như sơ kỉ niệm tàn......