15.00
1 bài thơ
Đăng ký ngày 15/10/2023 00:33, số lượt xem: 249
Đời người như chiếc lá, tàn tạ biết khi nào.
Tình đời như giấc mộng, chưa tỉnh đã tàn canh.
                                                       _ Thiên La Tình_