Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/07/2019 08:22, số lượt xem: 237

Ao thu nước lặng mấy dàn bèo
Sáng sáng em qua gió nhẹ theo
Nhút nhát thì đành nhìn lén bạn
Bao giờ cậu mới dám "chơi trèo"

Thu về nhớ cụ Yên đổ.
Đầu thu Kỷ hơi 2019
29-7-2019