Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/08/2018 16:08, số lượt xem: 173

Cái dây tơ bị... rão rời!
Ai đem dây ấy buộc đời vào nhau
Hạnh phúc sẽ chẳng đậm sâu
Cuộc đời tan nát, nỗi đau bất ngờ
Ta chẳng mong, ta chẳng chờ
Ta đem dây rão... vứt bờ tre xanh.