Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/08/2018 16:30, số lượt xem: 254

Qua sông đợi một con đò
Mà sao đò ấy đi mô… nơi nào?
Mặt trời đứng bóng đồi cao
Bao giờ nơi ấy sẽ vào đón ta?
Bờ kia mía ngọt, đầy hoa
Bờ này tôm cá, rau cà chan chan
Trời trưa chẳng thấy người sang
Lẽ nào để chợ nhỡ nhàng một phiên?
Cánh buồm đi khắp trăm miền
Có bao giờ hẹn đến phiên tìm về
Lòng ta day dứt trăm bề
Đến muộn tan chợ trở về tay không
Dùng dằng chớ đợi, đừng mong
Cái nơi ăn ở hai lòng làm chi!
Xuồng kia có tội lỗi gì
Sao ta không xuống bơi đi kịp thời ?