33.33
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 23/07/2006 17:26

Em đi, trăng sắp độ tròn
Mùa thu quá nửa, lá giòn khô cây
Tiễn em trong cảnh thu này
Lòng em muôn tiếng, sao đầy lặng im?
Ta về. Giữa khoảng trời đêm
Vành trăng thư thể mắt em soi đường.


(1968)