Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 23/07/2006 17:39

Xưa kia từng thấy liễu
Mướt tóc giữa thơ Đường
Ấm màu trong tranh Tống
Rủ mình trong giấc mơ
Giờ thấy liễu rườm rà
Mọc dài theo cuộc sống.

Chẳng giống liễu thơ Đường
Khác xa liễu tranh Tống
Không như liễu trong mơ
Nhưng lòng tôi xúc động
Càng ở ngoài xứ mộng
Liễu lại càng nên thơ.

Nhưng nếu lại chẳng thơ Đường
Nếu không màu tranh Tống
Không huyền ảo chiêm bao
Chắc gì trong cuộc sống
Liễu đã mang thơ vào
Chắc gì mắt em như lá liễu
Đã cắt lòng anh một nét dao.


1957

Nguồn: Tế Hanh, Gửi miền Bắc, NXB Văn học, 1962 (theo bản in lại trong Tác phẩm văn học được giải thưởng Hồ Chí Minh: Tế Hanh, Chính Hữu, NXB Văn học, 2006)