Bước đi tới mãi mà tình vẫn xa. thích nhất ,rất đúng với tâm trạng yêu 1 người, người không yêu. hix