Chưa có đánh giá nào

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 22/04/2018 14:38, số lượt xem: 343

Hình như người vẫn nhớ
Hình như tôi đã quên
Hình như là tất cả...
Chỉ là buồn mông mênh.

Hình như trăng vẫn sáng
Hình như mây vẫn trôi
Hình như ai đứng đấy
Lặng nhìn nơi xa xôi.

Hình như hoa vẫn nở
Hình như bướm vẫn bay
Nhưng sao không nhìn thấy
Được gì trong tương lai.

Có một người cứ hỏi
Rằng tôi đã yêu chưa?
Có một người vẫn hỏi
Tôi buồn gì - khi mưa?


Hình như là thơ đấy
Nhưng chỉ là bâng quơ
Hình như là thơ đấy
Nhưng không là - tình thơ.

Trà Vinh
(30-12-2006)