Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 18/08/2019 19:18

Có những lần hò hẹn
Mang vào những niềm đau
Có những cuộc tình vội
Tay ôm một mối sầu
Tình... hay sầu, thôi vậy
Nước qua cầu trôi mau


Nguồn: Phạm Áo Diễm, Tôn Thất Cẩn, Trong mờ & trong suốt (thơ), NXB Văn học, 2011