Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 18/08/2019 19:28

Tôi là mây trắng phiêu bồng
Tôi là cơn gió chiều đông sẽ sàng
Cỏ nằm ngắm ánh huy tà
Núi mòn trông bóng mây trôi xa gần
Tôi là bọt nước trên sông
Nghìn thu qua lại sao mong thu về


Nguồn: Phạm Áo Diễm, Tôn Thất Cẩn, Trong mờ & trong suốt (thơ), NXB Văn học, 2011