Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 17/08/2019 19:21

Nước gợn lên cho mây vờn con sóng
Trời xô nghiêng hoa lá khẽ chao cành
Đàn chim nhỏ ngập ngừng xao vỗ cánh
Cá từng đàn theo bóng đổ vây quanh

Ta vội vã với tay tìm hương ảo
Lối khôi nguyên giăng ngập khói xa mù
Tình phơi mộng nghe tháng ngày sầu gội
Rêu xanh rì sỏi đá mọc hoang vu


Nguồn: Phạm Áo Diễm, Tôn Thất Cẩn, Trong mờ & trong suốt (thơ), NXB Văn học, 2011