Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 19/08/2019 06:15

Nghiêng nghiêng ngọn cỏ bên đường
Hoàng hôn đẫm lệ phơi tràn qua mi
Vầng trăng, sương phủ, bóng chiều
Hồn ai lai láng bên miền tồn sinh


Nguồn: Phạm Áo Diễm, Tôn Thất Cẩn, Trong mờ & trong suốt (thơ), NXB Văn học, 2011