Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 18/08/2019 18:54

... Còn ghì giữ ân tình trong cỏ nhặt
Múa vi vu vì hẹn với truông ngàn...

Bùi Giáng

Những đôi mắt âm thầm trong cổ lục
Ngóng đường chiều chen vội bóng người qua
Hồn ngơ ngác ôm thân tàn phủ phục
Về nơi đâu cố quận với quê nhà

Những đôi mắt ngây thơ tìm phong nguyệt
Nghìn thu xưa lờ lững cụm hoa vàng
Hồn nguyệt cầm nương theo làn ly biệt
Mộng ân tình đã phủ bóng quan san


Nguồn: Phạm Áo Diễm, Tôn Thất Cẩn, Trong mờ & trong suốt (thơ), NXB Văn học, 2011