Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 17/08/2019 19:08

Chiều trôi chầm chậm
Xô trời nghiêng nghiêng
Hoàng hôn nằng nặng
Mây cũ xa miền
Ta ngồi lại
Im lặng
Giương mắt trông
Đời tàn tạ
Nước đục theo dòng


Nguồn: Phạm Áo Diễm, Tôn Thất Cẩn, Trong mờ & trong suốt (thơ), NXB Văn học, 2011