Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 14/08/2021 08:43

Tặng nhà thơ Vũ Thành Chung

Bạn giờ lấy viện làm nhà
Mang thơ ra ướp hồn hoa tháng ngày

Trăng vàng lãng đãng mê say
Bóng thu xao xác thân gầy tóp teo

Ơn giời mang hạt nhớ gieo
Kiếm đôi ba chữ hanh heo cõi người

Câu lục nông nổi gọi mời
Như cầm được nắng vàng tươi cuối mùa

Câu bát đắng đót chát chua
Bờ đau rí rách gió lùa miên man

Cuộc đời phiêu bạt lang bang
Đem thơ chưng cất mơ màng miền quê

Bão dông vây kín tứ bề
Đội mưa tìm lại lời thề heo may?


22/9/2017

Nguồn: Xanh bóng thời gian (thơ), Tô Ngọc Thạch, NXB Hội nhà văn, 2018