Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Trò (3) lại (1) qua (1) sông (1)
Đăng ngày 25/04/2017 00:17, số lượt xem: 243

Gió mịt mù bến đỗ dở
Thở theo mưa gõ hững hờ
Va phải miếng cau nhỏ nhỏ
Ngậm tuột miệng đắm trò lo.

22.04