Chưa có đánh giá nào

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 03/04/2018 11:40, số lượt xem: 269

Ai cũng nghĩ gió ngang tàng, bướng bĩnh
Phá tan tành mọi thứ gió đi qua
Đâu ai biết gió cũng đang buồn bã
Nên vô tình gió đã hoá cơn giông