15.00
1 người thích
Đăng ngày 26/03/2023 10:40, số lượt xem: 69

Gọi nắng cho buồn lòng tuyết phai
Mùa xuân xôn xao đã lâu dài
Hàng cây xanh rực ươm màu mới
Từ khóm hoa nào, chim tung bay.

2022