15.00
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 26/03/2023 10:49, số lượt xem: 87

Anh muốn lời thơ phải có nhiều
Cảm xúc cứ để nó tự phiêu
Nhưng đến bây giờ chưa từng có
Từ lúc chưa gặp, anh đã yêu

Anh muốn lời thơ phải tỏ nhiều
Và những lời thơ viết muôn kiểu
Cảm xúc chân thật không thể thiếu
Từ lúc chưa gặp, anh đã yêu.

Enemti- 2023