15.00
1 người thích
Đăng ngày 18/03/2023 21:42, số lượt xem: 50

Ngày Hà Nội vắng cơn mưa
Trời quang mây sáng, ửng màu nắng tươi
Chàng kia mới độ đôi mươi
Nửa kia lẻ bước, buông lời chia ly

Dù nghe gió nhẹ thầm thì
Dù mây đượm nắng, vẫn là âm u
Tiếng hò ai gánh đòn đưa
Mà nghe ân oán, gieo sầu cho ai
Nghe lách cách vảng bên tai
Xích lô ai đạp mà như cứa lòng

Đêm về ngước mắt mà trông
Hỏi thế gian hỡi ai buồn hơn ta?
Trăng nằm ở đó, tuy xa
Nệm êm mây cuốn trăng nằm bao đêm
Nhìn trăng mà giận chàng ghen
Mây ôm nằm lấy, mà soi giấc nồng.

2021