Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/10/2015 08:50

Bóng dâu đã xế mái đầu xanh,
Mà việc chi chi cũng chửa thành!
Tình nghĩa thoảng qua cơn huyễn mộng,
Văn chương rớt lại chút hư danh!
Chừ đây mới biết vàng là quí
Năm ngoái còn mua sách để dành!
Phải quấy sự đời thôi xí xoá,
Kìa đoàn con trẻ nhịp đồng thanh...


Phú Phong, 1954

Nguồn: Quách Tấn, Mùa cổ điển (tái bản lần thứ 1), NXB Tân Việt, Sài Gòn, 1960