Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/10/2015 04:26

Ngày cũng như đêm chẳng thấy gì
Không làm thơ nữa biết làm chi
Cho còn ra sống cho tiêu muộn
Dẫu có vô duyên dẫu lỗi thì
Hạc rủ mộng sang thuyền Xích Bích
Én đưa tình tới ngõ Ô Y
Đàn ai tiếng vọng ngoài mây nước
Biết có còn ai nối Tử Kỳ?


1990-1991