Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/10/2015 04:27

Giọt lệ Tiên Điền khóc Tiểu Thanh
Mình riêng nhỏ lệ khóc riêng mình
Nửa đời ngọn thép un mây thẳm
Một nhoáng lòng dâu trút biển xanh
Trăng nước có thương vần độc tỉnh?
Lửa hương đành phụ giá Liên Thành
Tìm về núi cũ xem mai nở
Mong bén ngàn xa hạc điểm canh.


1975-1976