Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Thầy (20)
Đăng ngày 20/03/2016 07:27, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 23/09/2017 19:33, số lượt xem: 253

Chữ nghĩa trong đời đẹp lắm thay
Có công thu lượm trí thêm dày
Gắng lòng chuốt tứ công lênh giẫy
Dốc sức trau lời quý hoá thay
Thanh thoát câu vần thanh thoát dậy
Mại mềm ý nghĩa mại mềm bay
Bạn thơ xướng hoạ cùng vui ấy
Tư liệu thi thư cũng chính thầy

Tư liệu thi thư cũng chính thầy
Ươm nồng cảm xúc rộn ràng bay
Duồng cung triều mộng mênh mông ấy
Nâng phím xuân nguyền bát ngát thay
Tình nghĩa kim bằng vang vọng thảy
Niềm tin thơ phú thuỷ chung dày
Nắm tay bè bạn lòng vui trải
Chữ nghĩa trong đời đẹp lắm thay

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm