Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1493)
Đăng ngày 18/03/2016 23:10, số lượt xem: 240

Mãi thương em nhé mãi thương nhiều
Mãi giỡn trăng vàng mãi giỡn trêu
Mãi thấu tim nồng luôn thấu hiểu
Mãi nuông hồn ngọt mãi nuông chiều
Mãi lâng quá vãng hoài lâng điệu
Mãi bám ân nguyền mãi bám rêu
Mãi rước dâu về mơ rước kiệu
Mãi tình son sắt mãi tình yêu

Yêu nhớ mặn nồng yêu nhớ lẻm
Yêu thương chung thuỷ ái thương mềm
Yêu hoài hương phấn yêu hoài nệm
Yêu suốt cả ngày vọng suốt đêm
Yêu chẳng ơ thờ yêu chẳng lém
Yêu không nghi ngại quyết không dèm
Yêu đừng phụ bạc yêu đừng kém
Yêu mến trọn đời chỉ mến em

Em hoài giữ nguyện em hoài thấu
Em mãi gìn thương dạ mãi cầu
Em đợi ái nồng em đợi nẫu
Em khời duyên rạng mộng khời sâu
Em thùa mơ đẹp em thùa bấu
Em lãng phiền xui trí lãng sầu
Em sẽ ươm tình em sẽ tậu
Em nguyền suốt kiếp dệt nguyền câu

Thủ nhất thanh - Song điệp - Ô thước kiều