Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 10/02/2018 09:25, số lượt xem: 122

Chúc thơ vạn thuở ngát hương trời
Chúc phước ân về giữa cuộc chơi
Chúc bạn êm đềm loang sắc trỗi
Chúc em rạng rỡ ngát môi cười
Chúc thơm thảo mãi ngàn hoa diệu
Chúc chứa chan hoài triệu nẻo tươi
Chúc trái đất bừng vui vẻ nhộn
Chúc xuân thắm đẫm ở tim người

Chúc xuân thắm đẫm ở tim người
Chúc dạ vuông tròn được biếc tươi
Chúc nghĩa nhân hoài loang mắt đượm
Chúc ân tình mãi đọng môi cười
Chúc đầy trọn ước trong đời tạm
Chúc thoả mãn nguyền giữa cuộc chơi
Chúc thế gian này luôn ổn định
Chúc thơ muôn thuở ngát hương trời

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm