15.00
1 người thích
Đăng ngày 05/04/2020 12:14, số lượt xem: 166

Xứ Quảng chiều nao đẫm ngọc ngà
Thương hoài Non Nước thuở lòng sa
Sông Hàn lả lướt xuôi về biển
Đà Nẵng triền miên ngưởng vọng Bà
Ngoái buổi Chợ Cồn mong tố nữ
Mơ lần Thanh Giản đón hằng nga
Mỹ Khê rộn rã đùa trên sóng
Mãi nhớ Nam Ô dạo ấy mà

Mãi nhớ Nam Ô dạo ấy mà
Ru đèo Liên Chiểu sóng ngân nga
Hải Vân vực thẳm lừng danh núi
Cẩm Lệ bánh khô nổi tiếng bà
Lễ hội Cá Ông bừng biển cả
Ngàn năm thắng cảnh ngự Sơn Trà
Nhiều hôm xuống bãi Thanh Bình ngắm
Xứ Quảng chiều nao đẫm ngọc ngà