Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 06/02/2019 09:48, số lượt xem: 107

Đầu Xuân chúc hội mãi tâm đồng
Ngất ngưởng hoa cười rộn rã đông
Để ngọt ngào câu tình xoã sáng
Và tha thiết dạ ý loang nồng
Cùng nhau mộng thắm nguồn thương mở
Dệt những mơ ngời nẻo ý thông
Diễm sắc thành viên lời yểu điệu
Tình thơ xướng hoạ phả tươi hồng

Tình thơ xướng hoạ phả tươi hồng
Net toả câu vần mãi rạng thông
Ngát giữa ân tình thơm thảo đượm
Lừng trong nghĩa lý ngọt ngon nồng
Êm đềm bạn hữu cùng trăng gió
Rạng rỡ thi đàn phả ánh đông
Trỗi dậy hương ngào tha thiết bổng
Đầu Xuân chúc hội mãi tâm đồng