Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 05/02/2019 11:50, số lượt xem: 111

Mai cúc thoả lòng quấn quyện Xuân
Gió loang thềm toả mộng hương trần
Cài thơm thảo luyến bừng thơ lịm
Dậy ngát ngan tình lộng phú ngân
Phai khổ ước ngời bay bổng ngút
Trỗi mơ nồng đượm chứa chan gần
Dài thêm phúc phận thương thầm mãi
Vai áo thỏng đời dạo bước chân

Chân bước dạo đời thỏng áo vai
Mãi thương thầm phận phúc thêm dài
Gần chan chứa đượm nồng mơ trỗi
Ngút bổng bay ngời ước khổ phai
Ngân phú lộng tình ngan ngát dậy
Lịm thơ bừng luyến thảo thơm cài
Trần hương mộng toả thềm loang gió
Xuân quyện quấn lòng thoả cúc mai