Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 10/02/2019 11:47, số lượt xem: 107

Tâm cầu hỷ lộc phước cùng sang
Thoả cánh tình yêu giữa mộng vàng
Bổng những ân nguyền loang dạ khúc
Xanh làn thệ ước toả hào quang
Trầm hương dậy phả nồng chăn gối
Lộng xoã trời mây ái cảm ràng
Hạnh phúc muôn đời luôn thoả mãn
Xuân ngời đắm lịm giữa mùi nhang

Xuân ngời đắm lịm giữa mùi nhang
Ước nẻo tình duyên mãi rịt ràng
Để mộng hôm nào như cõi sắc
Cho tình thuở ấy tựa thần quang
Và thơm thảo lịm choàng cung biếc
Lại đẫn đờ ngây níu nẻo vàng
Rạng rỡ hoa cười thanh thản ước
Tâm cầu hỷ lộc phước cùng sang