Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 01/02/2019 13:12, số lượt xem: 137

Bì bà bì bõm lội nhiều nơi
Thoáng thấy hớt ha hớt hải rời
Lủ khủ lù khù khi ấy đợi
Núng na núng nính kiểu rùa bơi
Nhiều khi lử thử lừ thừ với
Lắm buổi tất ta tất tưởi cời
Thậm thụt thậm thà lúc muốn khởi
Nên đành khập khiễng khập khà rơi

Nên đành khập khiễng khập khà rơi
Ngắc ngứ ngắc nga khó thể cời
Lòng bậu thẩn tha thà thẫn với
Bụng chàng kĩu kịt kĩu cà bơi
Nhí nha nhí nhảnh êm đềm tới
Khúc khích khúc kha mải miết vời
Chỉ ước gật gà gù gật hỡi
Bì bà bì bõm lội nhiều nơi