Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Cờ (7)
Đăng ngày 17/03/2016 23:53, số lượt xem: 234

Đêm tàn hứng mộng đánh kỳ thơ
Ngái ngủ bỗng choàng tỉnh cả mơ
Trần trụi xiêm y nào giả bộ
Phong phanh lau lách khó ơ hờ
Ngần ngừ nắm chốt mon men cửa
Hăm hở xua quân áp sát bờ
Thời đến vểnh râu ào xế ngựa
Thọc sâu tiến gắt đạt tiên cờ

Thọc sâu tiến gắt đạt tiên cờ
Chiến mã tấn công nước vỡ bờ
Phía cửa tượng nhoài lao xuống miết
Miệt sông xe húc chổng lên hờ
Đạn bay bốn phía trào cơn mộng
Mưa tạt tư bề dậy cú mơ
Tàn cuộc hai phe còn hẹn chiến
Đêm tàn hứng mộng đánh kỳ thơ

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm