Tôi khắc nghiệt
Tôi dịu dàng
Tôi đã mất bao thì giờ
Vì mộng mơ không ngủ
Và vừa ngủ vừa đi
Khắp nơi nào tôi qua
Đều thấy tôi vắng mặt
Tôi chẳng ở nơi nào
Trừ hư vô thăm thẳm
Nhưng tôi giữ kín trong gan ruột
Nơi trong tôi sét đánh bao lần
Một trái tim nơi mỗi chữ của tôi còn hằn vết cắt
Nơi mỗi lúc cựa mình rỏ máu cuộc đời tôi


Nguồn: Anh đã mơ về em biết mấy (thơ Pháp) NXB Hội nhà văn, 1992
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)