Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 08/07/2012 17:57, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 08/07/2012 17:58

Phủ Trạch qua chơi hỏi bạn hiền
Bạn hiền chưa thấy, thấy người tiên
Trước sân gót ngọc khoan đôi bước
Trên vách lời vàng ghẹo mấy thiên
Ở lại, ruột tằm vò tựa gối
Ra về, chân ngựa nhác lên thuyền
Chửa hay chén thọ đà hay khuyến
Một bức thư hồng ướm hỏi duyên


Bài thơ trên do ông Phan Công Mai, cháu nội của tác giả, cung cấp.

Nguồn: Năm thế kỷ văn Nôm người Nghệ, NXB Nghệ An, 1994