Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/07/2017 08:12, số lượt xem: 160

Phong sương trong cõi bụi trần ai,
Hương sắc nào thua nhân thế này.
Yểu điệu thắm nồng trên cát đá,
Kiêu sa rạng rỡ giữa chông gai.
Kém đâu Cát Cánh lòng chung thuỷ,
Cùng sánh Anh Đào tâm đẹp ngay.
Thiên hạ tìm đâu trong rộng khắp,
Yêu kiều son sắt tựa hoa đây?

7.2017