Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Hút (1) thuốc (1)
Đăng ngày 27/06/2017 13:47, số lượt xem: 505

Phì phèo điếu thuốc nghểnh cao đầu,
To nhỏ phần nhau hít thật sâu.
Vểnh râu cao hứng cười khe khẽ:
Đời này mới xứng đấng mày râu.

06.2017