Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/07/2017 08:17, số lượt xem: 309

Cảnh sắc vào thơ nên bức hoạ,
Ý tình được vẽ sống ngàn thu.
Bạn hiền gặp gỡ vui vò rượu,
Cao hứng đã say giữa tỏ mờ.

15.7.2017