Biển khủng hoảng không tìm thấy mình
giữa biển
vô cùng bơ vơ
Biển không muốn ôm con tim cô độc
và biển mênh mông
Chờ...