Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/11/2015 06:42

Ta định viết một điều gì đó cho mỗi giây phút trôi qua không cách gì giữ lại được
Nhưng không thể viết được điều gì
Vì không cách gì giữ lại được

Những con chữ lau nhau chạy trong óc
Chực nhảy ra, chực trào ra, chực khuấy động ta, làm phiền ta, chực loa lên, chực gào thét
Như thể chính chúng cũng không cách gì giữ lại được

Không ai, không ai cố công giữ ta lại
Vậy ta níu kéo làm chi
Những giây phút đã trôi qua, những dòng suy nghĩ trào sôi

Tất cả cuộn lên như nham thạch trong một ngày giá lạnh
Đột nhiên đông đá


Friday July 20, 2007 - 11:03pm

Nguồn: http://tienve.org/home/li...rtwork&artworkId=6073